boostcommunity coaching - logo

Hoop doet leven vs hoop is geen strategie

Tijdens de zes jaar durende lijdensweg van kanker van mijn moeder was er elke seconde van de dag nog een sprankje hoop. Als dochter heb ik mogen zien dat hoop wel degelijk leven geeft. Tot mijn moeder twee weken voor haar dood te horen kreeg dat ze echt niet meer te behandelen viel. Alle hoop was opgegeven en wij hebben helaas 7 november 2023 afscheid van haar moeten nemen. Het woord hoop heeft mij anders naar het leven laten kijken. – Rosanne van Zalingen

Het woord hoop is essentieel bij het overleven van een ernstige ziekte of als iemand in coma ligt in het ziekenhuis. Dan kan je alleen maar hopen als ouder, partner, dochter, zoon, broer of zus dat de persoon in kwestie beter wordt of leven blijft. En dan ben je overgeleverd aan de acties van de doktoren en verplegers en aan de reacties van het lichaam van de persoon in kwestie. Dat hoop leven geeft, dat was heel duidelijk te zien bij mijn moeders behandelingen. Mijn moeder straalde nog steeds tijdens alle nare behandelingen, al het lijden en alle gedoe omtrent haar ziekte. Doordat mijn moeder hoop en zingeving had in het leven, hadden wij als buitenstaanders ook vertrouwen in de toekomst. En hebben we gehandeld vanuit perspectief op een nieuwe dag.

Naast dat hoop een toekomstperspectief geeft, geeft hoop ook levensenergie en vertrouwen. Velen verwarren hoop met verwachtingen. We konden niet verwachten dat mijn moeder nog zes jaar lang zou leven. We konden het alleen maar hopen en verlangen. Maar haar sparkle, haar zin in het leven, haar zingeving als oma gaf ons samen met haar kracht om door te zetten vanuit vertrouwen. De hoop die mijn moeder iedere dag nog had, gaf alle mensen om haar heen de kracht om haar bij te staan en de moeite van het leven waard te maken.

Het stukje hoop dat ik aan het einde van mijn moeders sterfbed kwijt was, deed mijn hele houding, gedachten en de acties ten aanzien van haar ziektebeeld veranderen. Ik ging van stand verder leven, naar stand overleven en het regelen van de uitvaart. In business en het leven verwarren mensen hoop, gedachten, verwachtingen, vertrouwen, in actie komen, houdingen en zelfsabotage met elkaar. Soms wordt de hoop al opgegeven, terwijl dat eerder een zelfsabotage blijkt te zijn van het brein. “Ik hoop dat het mij gaat lukken.” Deze zin heb ik vaak gehoord tijdens coaching sessies met klanten. Dit is zo’n zin die vaak ingezet wordt als de persoon in kwestie pijn van het doen van een benodigde keuze of actie niet wil ervaren. Het woord hoop is een signaal voor het brein dat het ook maar de vraag is of iets gaat lukken. Er zit weinig kracht achter het woord hoop om een doel, keuze of actie tot succes te brengen.
Het doen van de benodigde acties is nog krachtiger als de persoon die de acties maakt, ook heeft beslist wie hij of zij wil zijn tijdens het doen van die benodigde acties.

Oftewel, vanuit welke innerlijke houding een actie uitgevoerd wordt, maakt nogal een verschil tussen dag en nacht.

Om een voorbeeld te noemen. Vanuit welke stand een voetballer zijn of haar penalty neemt is bepalend voor de uitkomst van een wedstrijd. Dit wordt dan ook meer dan 10.000 keer herhaald tijdens de trainingen om te kunnen scoren tijdens een wedstrijd. Een millimeter naast het doel kan de hele wedstrijd bepalen. En de stand van het lichaam dat de schop geeft, ook.

Vanuit welke houding een voetballer schiet, is dus bepalend voor altijd!

Vanuit welke houding leef, onderneem, handel jij?

Tot slot

Om tot krachtige resultaten te komen, wat dat dan ook mag zijn. Is alleen hopen geen strategie tot groot resultaat, daarvoor dien je een keuze te maken en te verklaren welke persoon je bent tijdens het doen van de krachtige acties na het maken van een keuze. Zoals mijn moeder de keuze maakte om vanuit het hopen, ook het vertrouwen te hebben op een extra dag en haar houding vanuit lichtheid, dankbaarheid, vreugde om dat wat er wel was in haar leven in te zetten.

Dat verklaren kan enorm veel resultaat opleveren, mijn moeder kreeg gelukkig nadat ze hoorde helemaal uitgezaaid te zijn, nog zes extra jaren. Wie je bent maakt het verschil in denken, doen en het resultaat.

De context van dit verhaal is dat hoop wel degelijk zingeving geeft, toekomst en leven geeft, dat wie je bent mega veel impact maakt op het neerzetten van krachtige acties die direct impact maken op het leven en ook in werk.

Lees ook onze andere blogs